je leert alleen, wat je eigenlijk al weet...

'The best teachers are those who show you where to look, and don't tell you what to see'

TrainingLDNG biedt trainingen en workshops aan die gericht zijn op het vergroten van de teamperformance. In de aanpak staat het koppelen van de kracht van teamleden aan de doelstellingen van het team altijd centraal:

Helderheid over richting (R): het formuleren van een gedeelde missie en het vertalen naar heldere doelen en benodigde kwaliteiten voor het team.

Helderheid over samenwerking (SW): het formuleren van omgangsnormen en afspraken die als basis gelden voor onderlinge communicatie en samenwerking.

Helderheid over eigen verantwoordelijkheid (EV): het overeenkomen hoe ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid binnen de geformuleerde context (R en SW) op basis van persoonlijke talenten en motivatoren gaat nemen.

Door middel van discussies, positieve feedback, wederzijds begrip, wordt inspiratie en vertrouwen opgebouwd en worden teamleden zo veel mogelijk op hun sterktes ingezet.

Wil je meer informatie over trainingen en workshops van LDNG, neem dan contact met ons op.