improving your strenghts

'Verrassend hoe helder en ook herkenbaar het beeld van de omgeving over mij is'
‘Met motivalent kregen wij volledig inzicht in ons ware potentieel’
'Kennelijk ziet de omgeving heel goed wat authentiek is aan mij!'
'Ik ben nu al benieuwd naar de volgende afname om het verschil/effect te zien!'

Er wordt in organisaties veel gedaan aan talentontwikkeling. LDNG is daar helemaal voorstander van. We kunnen echter niet anders dan concluderen dat talenten op zich niet zo veel zeggen...

Iedereen beschikt over (verborgen) talenten. De vraag is wat een talent zichtbaar maakt en hoe je er ook daadwerkelijk goed in wordt. Motivatie blijkt daarbij de meest cruciale factor. Om die reden werkt LDNG met motivalenten. Een motivalent is een rol waarin talent en motivatie samenvallen.

'Motivalentontwikkeling' is een teamverantwoordelijkheid!

MOTIVALENT is een instrument dat wordt ingezet om communicatie en onderlinge feedback binnen organisaties een positievere invulling te geven (dat leidt immers o.a. tot eigen verantwoordelijkheid, prettigere samenwerking, gelukkigere mensen en ook betere resultaten). MOTIVALENT brengt motivatoren en talenten op individueel, team en organisatie niveau in kaart. Hierdoor wordt enerzijds inzichtelijk in hoeverre aanwezig potentieel benut wordt en nog te benutten is. Anderzijds biedt het direct een manier om op positieve wijze met elkaar het gesprek aan te gaan over wat mensen precies goed aan elkaar vinden en tevens over het door ontwikkelen en verbeteren van die sterktes...

Wil je meer informatie en/of heb je vragen over MOTIVALENT of wil je een demo kijk dan op HRorganizer (klik op 'development') of bel met 06-46087891.In het kort:

Iedere deelnemer krijgt een eigen online dashboard. Hierop staan enerzijds motivatoren (zelfbeeld) en anderzijds talenten (360° feedback). Naarmate de talenten meer overeenkomen met de motivatoren wordt het % motivalent hoger, hetgeen betekent dat een persoon meer in zijn of haar kracht staat.

De individuele uitslagen tezamen leveren een overzichtelijk beeld op van het team. In een plenaire sessie worden teammotivatoren en teamtalenten weergegeven en in het bijzonder hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zo krijgt een team inzicht in eigen krachten en de benutting daarvan.

De uitslagen van MOTIVALENT weerspiegelen de overtuigingen die in het team op individueel niveau en teamniveau leven. Door het gesprek en feedback hieromtrent te stimuleren komen overtuigingen dichter bij elkaar te liggen en worden teams succesvoller in hun gezamenlijke werkaanpak.