loading...
      landing...
            leading...

‘LDNG heeft mij een enorm helder inzicht in mijzelf en mijn team gegeven’
'De positieve insteek heeft geleid tot een werkelijk eerlijke discussie over ieders toegevoegde waarde in het team'
‘Wat een inzichten in zo’n korte tijd; eigen verantwoordelijkheid staat nu centraal!’

'loading, landing, leading: de fasen die je steeds weer in je ontwikkeling doorloopt...'

LDNG verbindt de kracht van mensen aan de doelen van de organisatie. Doen we waar we goed in zijn? Krijgen we daar ook energie van? Pakken wij onze eigen verantwoordelijkheid binnen het kader waarin wij werken?

LDNG ondersteunt ontwikkeling van mens en organisatie vanuit een positieve benadering. Dat klinkt heel logisch en toch is het in de praktijk uniek te noemen. Vrijwel alle organisaties zijn met hun methoden en interventies vooral gericht op het verbeteren van dat wat niet goed gaat. Wij noemen dat ook wel; 'het optimaliseren van middelmatigheid'.

LDNG focust zich op ontwikkeling van wat juist wel goed gaat en schijnt tevens het licht op dat wat die positieve ontwikkeling in de weg staat! Onze aanpak is gericht op het realiseren van gedeelde overtuigingen over de richting van het team, de samenwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid:

Helderheid over richting: het formuleren van een gedeelde missie en het vertalen naar heldere doelen voor het team.

Helderheid over samenwerking: het formuleren van omgangsnormen en afspraken die als basis gelden voor onderlinge communicatie en samenwerking.

Helderheid over eigen verantwoordelijkheid: het overeenkomen hoe ieder, binnen de geformuleerde context (wat doen we en hoe doen we dat samen?), zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt op basis van persoonlijke talenten en motivatoren.

Hoe meer deze drie pijlers worden gedeeld, des te productiever, flexibeler en gelukkiger we als team en als teamlid zijn!

We bieden coaching, training, workshops en advies met als doel (persoonlijk) leiderschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Met als resultaat: het benutten van het eigen potentieel en dat van anderen.

Ter ondersteuning van haar werkzaamheden heeft LDNG een nieuw instrument ontwikkeld: MOTIVALENT.

Wil je meer informatie en/of heb je vragen over de diensten en producten van LDNG, stuur ons dan een e-mail of bel met 06-46087891.