wat wij als waarheid aannemen, wordt werkelijkheid

'The best teachers are those who show you where to look, and don't tell you what to see'

FilosofieLDNG baseert haar aanpak op een aantal overtuigingen. Hieronder staat er één beschreven die gaat over randvoorwaarden voor teamsucces...

De drie belangrijkste factoren die het succes van teams bepalen, zijn (in gesprek met de Erasmus Universiteit op basis van onderzoek en literatuur vastgesteld):

1.Gedeelde overtuigingen
2.Veiligheid
3.Leiderschap

Gedeelde overtuigingen
Gedeelde overtuigingen blijken een belangrijke voorspeller voor het succes van teams. Wat wij als waarheid ervaren, wordt werkelijkheid. Negatieve gedeelde overtuigingen hebben een negatief effect, positieve een positief effect. Een gedeelde overtuiging is dus niet per definitie waar. Het zijn persoonlijke belevingen, meningen, in grote mate beïnvloed door ons referentiekader. Feit is echter dat een overtuiging leidt tot een intentie. En intentie leidt tot gedrag, hetgeen weer leidt tot een effect (bij de omgeving). Om die reden is het van groot belang om onze overtuigingen met elkaar te delen. Iets wat in vrijwel alle teams heel selectief wordt gedaan, sterk afhankelijk van hoe veilig het aanvoelt.

Veiligheid
Teamleden bespreken te weinig met elkaar en dat wat ze bespreken komt veelal voort uit frustratie en belemmeringen in eigen werk. Veel mensen voelen een hoge druk om te presteren en daarnaast de onveiligheid om hulp te vragen of iets ‘niet te weten of niet te kunnen’. Ze voelen zich steeds minder gesteund door collega’s, voelen zich eenzaam en gevoelens van onzekerheid en gebrek aan betekenis nemen toe. Communicatie en samenwerking nemen hierdoor verder af met als gevolg dat ze steeds minder over elkaar weten. De grootste bron van onzekerheid bij mensen is het niet weten hoe anderen over je denken. Er ontstaat onduidelijkheid over de perceptie van hun intentie. Er is maar één oplossing die dat kan doorbreken: helderheid creëren over hoe we over elkaar denken!
Er is zoveel positieve informatie met elkaar te delen, over wat we goed aan elkaar vinden, over wat we het liefste doen. We doen het weinig en zouden het veel meer moeten doen. Waarom? Omdat het werkt. Het delen van positieve overtuigingen heeft voor ons een heel interessant effect.

Het bewust tijd nemen voor positieve feedback in de teams, waarbij teamleden elkaar op positieve wijze terugkoppelen wat ze van elkaar vinden, leidt tot fantastische teamgesprekken. Teamleden krijgen geweldig veel energie van het horen waar anderen hen goed in vinden en hoe dat komt. Zo krijgen ze inzicht in wat door collega’s wordt gezien als hun talenten en in welke mate dat samenvalt met wat zijzelf het liefste doen. Ze worden zich bewust van kwaliteiten, die ze zichzelf niet hadden toegedicht en krijgen inzicht in talenten en motivatoren van anderen hetgeen benaderen van en samenwerken met collega’s in de toekomst gemakkelijker maakt.

Iets wat we vooraf niet hadden voorspeld, maar in de praktijk met onze aanpak al heel snel duidelijk werd, was dat de positieve feedback een uitstekende basis vormt voor veiligheid in het team. Er ontstaat in korte tijd een constructieve sfeer, die ook ruimte biedt voor het bespreken van belemmeringen. Twijfelpunten, onzekerheden, grote (onuitgesproken) problemen en oud zeer komen ineens ter sprake, omdat teamleden de behoefte hebben het ontstane positieve beeld in balans te brengen. Na een berg positieve feedback is het wachten op de neiging van teamleden zaken in evenwicht te brengen. Hierdoor ontstaat in korte tijd een reëler beeld van het functioneren van het team.

Leiderschap
Leiderschap ten slotte is van cruciaal belang voor de borging van het kader waarbinnen we werken, de gemeenschappelijke doelen, hoe we die met elkaar willen bereiken en wie waarvoor op welke manier zijn verantwoordelijkheid neemt. Borging/leiderschap is cruciaal voor het succes van een team. Elk team heeft iemand nodig die zorg draagt voor vormgeving en behoud van een helder kader (richting en ruimte) en voorziet in duidelijke terugkoppeling van resultaten. Iemand die zorgt voor een omgeving waarin het mogelijk is aanwezig potentieel tot wasdom te laten komen. Het is aan de teamleden om daarbinnen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het inzetten van hun motivatoren en talenten. Ook dit is een vorm van leiderschap; persoonlijk leiderschap. Het zal om die reden zijn dat een leidinggevende letterlijk de leiding (weg)geeft aan zijn teamleden. Met z’n allen kun je het verschil maken, teamprestatie is een teamverantwoordelijkheid!

Wil je meer weten over de visie en overtuigingen van LDNG en het benutten het teampotentieel en ontwikkeling van teams en teamleden, neem dan contact met ons op.