richting
samenwerking
verantwoordelijkheid

'The best teachers are those who show you where to look, and don't tell you what to see'

Advies


Wat zijn de doelen van het team?
Hoe wil je die met elkaar verwezenlijken?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen?

LDNG gaat graag het gesprek aan over een betere benutting van het potentieel binnen teams. Wij hebben een helder beeld over hoe dat mogelijk is en bieden met behulp van een gefaseerde aanpak de mogelijkheid dit op laagdrempelige en resultaatgerichte wijze in kaart te brengen.

Wil je meer informatie over de adviespraktijken van LDNG, neem dan contact met ons op.