Om te komen tot een effectief team zullen gedeelde overtuigingen moeten leven over wat je met elkaar wilt bereiken en hoe je dat met elkaar doet. Binnen dit kader neemt ieder teamlid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid meer en meer als talenten (perceptie) samenvallen met motivatoren (intentie).

Column: teamontwikkeling bij de wortels aanpakken!

LDNG realiseert samen met u een doorbraak in uw teamperformance!

De ‘doorbraak trajecten’ die wij met onze klanten realiseren, kenmerken zich door een aantal uitgangspunten:

Een gemeenschappelijke ambitie:
Het effectiever benutten van het aanwezige potentieel in uw team om zo te komen tot een structurele verbetering van uw resultaten.

Gedeelde doelen:
Het inventariseren en koppelen van kwaliteiten van teamleden aan de doelen van het team, waardoor onderlinge verbinding, productiviteit en tevredenheid groeien:
•Teamleden die beter presteren en meer plezier hebben in hun werk
•Teamleden die positief bijdragen aan communicatie en samenwerking
•Teamleden die hun eigen verantwoordelijkheid nemen
•Teamleden die elkaars kwaliteiten herkennen en inzetten
•Teamleden die elkaars functioneren op constructieve wijze bespreken

Concreet resultaat:
•Een team waarbinnen de teamleden vanuit een gedeeld perspectief op gezamenlijke wijze eigen verantwoordelijkheid nemen voor gestelde teamdoelen en deze omzetten naar zichtbaar resultaat.
•Een team dat binnenskamers het functioneren van het team en de teamleden op constructieve wijze bespreekt.
•Een team dat in staat is aanwezige kwaliteiten te herkennen en in te zetten, gericht is op positieve ontwikkeling en zo actief werkt aan het (nog) beter benutten van het aanwezige potentieel.

Ter ondersteuning van het inzicht in aanwezig teampotentieel en individueel potentieel heeft LDNG een tweetal instrumenten ontwikkeld: de 'Team Talent Scan' en de 'i-Talent Scan'.

Deze zijn opgenomen in het professionele online expertsysteem van HRorganizer (CITO) dat wordt gebruikt door meer dan 100 grote (internationale) organisaties. Wilt u weten of uw organisatie al gebruik maakt van deze Talent scans? Check HRorganizer.

Wilt u meer informatie en/of hebt u vragen over de diensten en producten van LDNG, stuur ons dan een e-mail of bel met Derk Bothe: 06-46087891.
Een selectie van organisaties waarmee LDNG aan effectieve onderlinge samenwerking en langdurig succes werkt en heeft gewerkt:

Arrange Group
Berenschot
Biomedic
Boertiengroep
Bruggerbosch
CNV
Dehora Consultancy Group
Denso
Gemeente Lochem
Greetz
Kadaster
KPN
Lab1111
Mei-concepts
Motrac Linde
Nmbrs
Novartis
Open Industries
PAX
Pfizer
Politie
Red Point Alloys
Rewilding Europe
Twynstra Gudde
VGZ
Wecanbeheroes
Xeed